Välkommen till UPH Sundet

UPH Sundet är en samtalsmottagning som riktar sig till barn och unga mellan 6- 17 år med psykisk ohälsa.
Vi erbjuder även stöd till barnets föräldrar.

Kontakt

Till oss kan du ringa mellan kl. 8.00-16.00 varje vardag.
Du får då lämna ett meddelande och kommer därefter att bli uppringd senast nästkommande vardag.

Välkommen att kontakta oss på telefon:
0303 -700 340
Vi tar endast emot bokade besök. Vid akuta frågor kontakta en jourmottagning eller akutmottagning.

Besök på mottagningen är avgiftsfritt och du behöver inte vara listad hos oss för att få komma.

Om mottagningen

Grupper som riktar sig till föräldrar

Grupper som riktar sig till barn och unga

Individuella samtalskontakter

Internetbaserade behandlingar

Personal

Om mottagningen

Vi erbjuder rådgivning och behandling vid till exempel oro, ångest, nedstämdhet eller stress. Det kan handla om påträngande tankar, syn sig själv, kroppen eller maten eller svåra känslor till följd av svåra händelser, förlust eller kris. Det kan också handla om svårigheter att hantera starka känslor, som yttrar sig i till exempel ilska eller självskadebeteende.

På UPH Sundet arbetar vi med problem som inte än vuxit sig stora eller komplexa. Det går alltid att ringa till oss om man vill rådfråga om sitt barn. Ibland resulterar samtalet i ett mottagningsbesök och i andra fall hjälper vi er vidare till rätt insats.

Vi som arbetar med bedömning och behandling på UPH- sundet är leg. psykologer och leg. hälso -och sjukvårdskuratorer. Vi har långvarig erfarenhet av att arbeta med barn och unga. När det behövs inkluderar vi även våra fysioterapeuter eller arbetsterapeuter i behandlingen. Alla som arbetar på UPH- Sundet har tystnadsplikt.

För att ge god och sammanhållen vård till våra patienter samverkar vi med berörda parter och vårdgrannar, såsom skola och elevhälsa, socialtjänst, ungdomsmottagningar och andra vårdcentraler. Vi erbjuder även konsultationer till vårdgrannar.

Rådgivning och information med vårdgrannar

Andra vårdgivare såsom elevhälsa, andra vårdcentraler och ungdomsmottagningar är välkomna att ta kontakt för konsultation. Du når oss enklast genom att ringa och lämna meddelande på vår telefonsvarare.  Uppge gärna några förstalag på tider då du är tillgänglig så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Grupper som riktar sig till föräldrar

Affekt

För vem: För föräldrar till barn mellan 6-12 år som är känslostarka, explosiva och/eller har svårt att vara flexibla.

Hur: Vi träffas fysiskt eller digitalt vid fem tillfällen, varannan vecka, 2 timmar/gång. Utbildningen leds av våra behandlare på UPH Sundet.

Du kan förvänta dig:   Genom ny kunskap och möjlighet att diskutera med andra föräldrar som har liknande frågeställningar kommer du få en djupare förståelse för orsakerna till ditt barns beteende och lära dig nya sätt att hantera vardagen.

Du kan arbeta med materialet själv, tillsammans med en partner eller med någon som du har gemensamma barn med. Träffarna har olika teman och du kommer få hemuppgifter öva på eller reflektera kring.

Du får verktyg till att:

  • förebygga konflikter
  • hantera affektutbrott
  • samtala med ditt barn
  • reflektera kring dig själv som förälder
  • anpassa vardagen

Hantera oro

För vem: Föräldrar till barn mellan 6-12 år som lider av oro och ångest.

Hur: vi träffas fysiskt, fyra gånger varannan vecka, två timmar/gång. Utbildningen leds av våra behandlare på UPH Sundet.

Du kan förvänta dig: Att få bättre förståelse för barnets ångest och oro, hur du bemöter det och hur du hjälper barnet övervinna oron och klara att göra saker barnet vill kunna klara av. Utbildningen bygger på kognitiv beteendeterapi.

 

ABC (Alla Barn i Centrum)

För vem: Föräldrar till barn mellan 6-12 år som vill utvecklas i sitt föräldraskap.

Hur: vi träffas fysiskt, fyra gånger varannan vecka, två timmar/gång. Utbildningen leds av våra behandlare på UPH Sundet.

Du kan förvänta dig: Att lära dig mer om relationen mellan barn och förälder och hur den ska stärkas, lära dig strategier att främja barns självkänsla, skapa bättre samvaro samt minska bråk och konflikter. Du kommer få möjlighet att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. De fyra träffarna utgår från följande tema:

  1. Visa kärlek
  2. Vara med
  3. Visa vägen
  4. Välja strider

Grupper som riktar sig till barn och unga

Cool kids

För vem: Barn mellan ca 7 och 12 år med oro och ångest, och barnets föräldrar.

Hur: barnen och föräldrarna deltar tillsammans i en behandlingsgrupp med två av våra behandlare. Vi träffas åtta tillfällen, två timmar och går genom information och övningar som kan hjälpa barnen övervinna sin oro. Hemuppgifter och träning mellan träffarna är av stor vikt för ett gott resultat.

Vad kan du förvänta dig: evidensbaserad gruppbehanadling med grund i KBT.

Hantera känslor

För vem: Behandlingsgrupp för ungdomar mellan ca 14-17 år som kämpar med att hantera känslor.

Hur: Ungdomarna träffas 8 gånger i grupp tillsammans med behandlare. Föräldrar deltar vid 5 tillfällen i egen grupp.

Vad kan du förvänta dig: Hantera känslor är en gruppbehandling som bygger på evidensbaserade metoden Unified Protocol. Oavsett om dina starka känslor beror på ångest, skam, tvångstankar, tankar om mat och utseende, så får du hjälp att bättre förstå och hantera dina känslor, så att din vardag blir mindre påverkad.

Individuella samtalskontakter

 Behandlingen utgår från den problemformulering vi skapat tillsammans under de första bedömningssamtalen, och kan rikta sig till barnet eller som stöd till föräldrarna.

Internetbaserade behandlingar

 Vi erbjuder internetbaserade behandlingen Ångesthjälpen Ung Plus. Den riktar sig till tonåringar mellan 13-17 år, med oro och ångest. Programmet innehåller 8 moduler med text, filmklipp och övningar som handlar om att förstå, hantera och förebygga oro och ångest. Ungdomen har kontakt med behandlare via meddelandefunktion.
Vi erbjuder även andra digitala samtalskontakter.

Leonida Tanasic

Leg. Psykolog – Samordnare

Ava Sofi

Leg. Psykolog

Miranda Fahlén

Leg. Psykolog

Marie Holm

Leg. socionom/hälso-sjukvårdskurator och KBT-terapeut

Sara Buhr

Leg. socionom/hälso- sjukvårdskurator och KBT-terapeut

Anna Skol Niklasson

PTP psykolog

Vårdval

Vårdval VG Primärvård innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja vilken vårdcentral man vill bland de godkända vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen som ingår i vårdvalet.

VÅRDGUIDEN

Information och tjänster för din hälsa och vård. Besök 1177.se eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Öppet dygnet runt.

TILLGÄNGLIGHETS-DATABASEN

TD ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen.