Välkommen till vår Drop-In mottagning!

Vi har drop in för akuta besvär,
vardagar kl 8.00-11.00 samt 13.00-16.00
Söndagar kl 9.00-14.00.

Har du förkylningssymtom såsom hosta, snuva eller halsont var vänlig kontakta mottagningen innan ditt besök.

Du når oss på 0303-700 300

Den medicinska bedömningen ligger till grund för vilken vårdprofession du får träffa.

För att väntetiderna på drop-in inte skall bli alltför långa görs också en medicinsk prioritering om besöket lämpar sig för drop-In eller en planerad bokad tid.

Välkomna att lista dig hos oss!