Våra priser

Här finner du våra patientavgifter. Vi följer de patientavgifter som Västra Götalandsregionen har satt upp.

Högkostnadsskyddet ligger på 1 400 kr.

Högkostnadsskyddet gäller när du besöker en läkarmottagning och när du får sjukvårdande behandling som kan ges av till exempel distriktssköterska, sjukgymnast eller psykolog.

Avgift vid uteblivet besök

Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid.
Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala den ordinarie avgift som gäller för besöket

För avgiftsfria besök får du betala 100 kr.
Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskydd, frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland.

Intyg

Avgift för intyg enligt särskild prislista.
(Västra Götalandsregionens avgiftshandbok).

Ring vårdcentralen för mer information.

Patientavgifter

Listad

Läkarbesök: 100 kr
Sköterskebesök: 50 kr
Psykologbesök: 50 kr
Provtagning: 50 kr

Olistad

Läkarbesök: 300 kr
Sköterskebesök: 100 kr

Rehab

Besök hos arbetsterapeut och fysioterapeut: 100 kr

Hembesök

Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg på 100 kr till grundavgiften (för samtliga yrkeskategorier).

Avgiftsfri vård

Besök på vårdcentralen är avgiftsfritt för barn och ungdomar upp till 19 år samt personer fyllda 85 år (gäller ej avgift för vaccinationer och/eller intyg, se mer information nedan). Sedan den 1 januari 2022, är det avgiftsfritt för personer fyllda 65 år som besöker sjuksköterska på vårdcentral.